DOPRAVA

Dopravní iniciace
ČR 2038

Dopravní iniciace byla první iniciací Passerinvest Group směřujícím ke zlepšení současného stavu infrastruktury v ČR, které je bezprostředně nutné pro budoucí prosperitu. Bez dramatického zrychlení výstavby dopravní infrastruktury není možný další ekonomický rozvoj ČR. Tento koncept vznikl ve spolupráci s panem architektem Petrem Preiningerem.

Iniciace vznikla v roce 2017 a v červnu téhož roku byla představena veřejnosti.

Navržená koncepce počítá s dobudováním 846 km dálnic a 1356 km rychlostních silnic, vysokorychlostních železnic a zefektivněním sítě metra v Praze včetně jeho propojení s příměstskou železnicí. Výrazně tak přispěje k rozvoji regionů, odstranění dopravního přetížení Prahy i okolí a posílení výkonu celé ekonomiky ČR.

Tato koncepce byla následně představena zákonodárným orgánům, politickým činitelům a profesním organizacím. Passerinvest Group byla na základě této iniciace přizvána do pracovní skupiny Ministerstva Dopravy, jejíž závěry daly vzniknout probíhající exekutivě plánovaní nových dálnic a silnic 1. třídy v rámci činnosti ředitelství silnic a dálnic. V rámci vysokorychlostních tratí, či okružního metra Prahy Passerinvest Group nadále diskutuje iniciaci napříč společenským i politickým spektrem.

Vize dopravní infrastruktury 2038 

Jaká je vize dopravní infrastruktury a jakým způsobem by chtěla řešit palčivé otázky týkající se nedostatečné dopravní infrastruktury, která je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících prosperitu České republiky?

Dálniční a silniční síť ČR

V přiložených dokumentech se můžete podrobně seznámit s tím, jaké dálniční sítě a rychlostní silnice je potřeba vytvořit, dokončit či upravit tak, aby bylo možné je účelně a bezpečně využívat. Jaké dopravní uzly je nutné posílit, aby došlo k odlehčení nejrůznějších přetížení, která komplikují život nám všem. Níže uvedené dokumenty také poukazují na komplikace spojené s výlukami, majetkoprávními vztahy či nedostatečnou zastupitelností tras v případě vyřazení jednotlivých úseků z provozu a jaké cíle jsme si vytyčili do roku 2038.

Foto

Metro a příměstská železnice Praha

Urbanizace prostředí je světovým fenoménem, jež se naplňuje i v ČR. Praha musí být do budoucna připravena absorbovat minimálně 2,5 milionu uživatelů. Přiložené materiály představují klíčové posílení dopravní infrastruktury města v oblasti veřejné dopravy, aby město nevytvářelo neekologický tlak na preferenci individuální dopravy, a především negativní dopady na kvalitu života jeho uživatel.

Foto

Železniční síť ČR

Představení dopravní koncepce železnice. V níže uvedených dokumentech jsou představeny návrhy na realizaci kvalitních železničních propojení pražské příměstské dopravy, systému vysokorychlostní dopravy i návrh celorepublikové železniční sítě.

Foto

Kompletní verze dopravní iniciace

Pokud se zajímáte o komplexní návrhy dopravní iniciace, můžete se seznámit s kompletní verzí, která zahrnuje i ekonomickou analýzu včetně vysvětlení přínosů investic do infrastruktury na celou naši ekonomiku a fungování České republiky.

PASSERINVEST GROUP, a.s.
Brumlovka, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4