LIDÉ

Dostupnost pracovníků

Pracovní iniciativa je nejnovějším projektem, kterým se Passerinvest Group v rámci svých veřejně prospěšných aktivit zabývá.

Projekt byl zahájen šetřením, které zkoumá aktuální poptávku po pracovní síle, ale i potenciálních rezidentech ČR.

Téma nedostupnosti pracovníků je v ČR neodmyslitelně spojeno s politikou dostupného bydlení a ubytování, a to jak dočasného, tak i trvalého. V některých regionech bývá nedostatek pracovních sil dlouhodobým problémem, který s sebou nutně přináší i nedostatečný rozvoj jednotlivých obcí. Šetřením Passerinvest zjišťovalo, jaké kroky by bylo potřeba učinit pro rozvoj místní infrastruktury a kapacit ubytování tak, aby průmysl i regiony mohly nadále ve vzájemné symbióze růst.

Výsledky šetření, stejně jako nízká účast v dotazníkovém šetření překvapivě přináší závěr o velice nízké angažovanosti obcí ve vztahu k tématu ubytování pracovníků. Jiná situace je, dle výsledků šetření u ochoty obcí řešit dostupné bydlení pro trvalé uživatele dané obce. Passerinvest Group bude proto nadále tuto iniciativu diskutovat v prostředí státní správy, resp. vlády a oborových autorit, abychom problematiku souvislostí nedostupné pracovní síly, demografického růstů ČR a s tím spojenou problematikou ubytování a dostupného bydlení nadále iniciovali k řešení. Výsledky dotazníkové šetření jsou vám k dispozici níže.

Výsledky dotazníkového šetření

PASSERINVEST GROUP, a.s.
Brumlovka, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4