STAVBY

Rozvoj staveb

Vznik této iniciace se snaží upozornit na nutnost udržitelného stavebního rozvoje České republiky a potřebu změny postoje společnosti k výstavbě jako takové. Tato iniciace s názvem „Rozvoj staveb pro republiku bohatší“ přibližuje výsledky expertních studií, z nichž vyplývá, jak rozsáhlý pozitivní přínos má výstavba budov pro státní rozpočet i rozvoj ekonomiky jako takové. Rozvoj výstavby navíc vytváří nová dočasná i trvalá pracovní místa a generuje prostředky pro zlepšení kvality života ve svém okolí i mimo něj.

Iniciace byla poprvé představena na konferenci „Když staví soused, bohatneš i ty“, která proběhla ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj 25. června 2021.

Každá stavba významnou měrou přispívá do státního rozpočtu, a napomáhá tak posilování ekonomiky. Z každé investované koruny totiž díky multiplikaci doputuje bezmála 76 % do státního rozpočtu, tedy z každé investované tisícikoruny do výstavby budov státní rozpočet „zbohatne“ o 760 Kč. Mimo to výstavba generuje nové pracovní úvazky, a to nejen v průběhu, ale i po svém dokončení. Tím ale funkce stavby jako generátoru bohatství společnosti nekončí. Například po uvedení kancelářské budovy do chodu stát získává ročně do státního rozpočtu bezmála 4x tolik prostředků, než vybere pronajímatel na nájmu.

Měli bychom si vzít za vlastní elementární smysl a podstatu rozvoje staveb, který je jedním ze základních pilířů fungující ekonomiky a bohatnutí společnosti jako celku.

Rozvoj staveb ovlivňuje životy nás všech

Výstavba má zásadní sociální dopad nejen na své nejbližší okolí, ale generuje přínosy každému občanu České republiky.

Jako příklad uvádíme grafické znázornění, prostředků generovaných lokalitou Brumlovka (Praha 4) do státního rozpočtu jen přes komplexní daňové odvody za zaměstnance pracující v této lokalitě, a to vše přepočteno na platy těch, kdo nám zlepšovali, zlepšují, či dokonce chrání život.

Iniciace: Rozvoj staveb pro republiku bohatší [pdf]
Radim Passer, zakladatel a CEO, Passerinvest Group, a.s.

Stavebnictví je sektor nejintegrovanějším do zbytku ekonomiky. Každá multiplikovaná koruna tak pomáhá obnově růstu tím nejširším možným způsobem.“ Petr Bartoň, hlavní investiční ekonom skupiny Natland.
 

Investice do výstavby znásobují svůj ekonomický přínos [pdf]
David Zlámal, Partner, Ernst & Young, s.r.o.

 „Ono bohatneš i Ty má více významů. Nejen, že novostavba zvyšuje cenu stávajících staveb v okolí, ale skrze vyšší odvody do státního rozpočtu z případného stavebního boomu v Praze by měli užitek třeba i lidé v Bruntále.“ Petr Bartoň, hlavní investiční ekonom skupiny Natland.
 

Ekonomické, environmentální a sociální dopady developmentu [pdf]
Ondřej Ptáček, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Výroba čehokoli znamená velké ekologické zatížení zejména v momentě, kdy stará věc přestane sloužit, musí se zničit a místo ní vyrobit nová. To ale u stavebnictví neplatí. Stavby lze modernizovat, ale není třeba je kvůli tomu bourat.“ Petr Bartoň, hlavní investiční ekonom skupiny Natland.

Otevřít mapu [PDF, 652 kB]

PASSERINVEST GROUP, a.s.
Brumlovka, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4