Iniciace republika bohatší

Představujeme vám iniciace, jejichž cílem je vyvolat potřebnou změnu myšlení společnosti vedoucí k budoucímu rozvoji celé České republiky a blahobytu jejích občanů. Přicházíme s tématy, která jsou pro společnost a její úspěšný rozvoj zcela zásadní, byť jsou mnohdy přehlížena, či opomíjena.
To vše „Aby tady i naše děti chtěly žít.“

Dopravní iniciace směřuje ke zlepšení současného stavu infrastruktury. Její dramatický rozvoj je klíčový pro zajištění prosperity celé republiky.

Stavební iniciace upozorňuje na rozsáhlý pozitivní přínos výstavby budov na udržitelnost a růst blahobytu celé společnosti.

Nedostupnost pracovní síly limituje výkon celého našeho průmyslu, který je motorem ekonomiky. Je však potřeba vytvořit takové podmínky a potřebnou infrastrukturu, aby byl dostatek pracovních sil ve všech regionech. 

„Dovolte mi touto formou poděkovat za váš zájem o hledání východisek pro republiku bohatší. Naše země stojí na křižovatce a je nesmírně důležité vydat se cestou udržitelné prosperity. Této změny však lze dosáhnout jedině spoluprací mezi soukromým a veřejným sektorem jak na parlamentní, tak na komunální úrovni. Jako křesťan, otec a podnikatel vnímám odpovědnost vůči dalším generacím.“

Radim Passer

Iniciátor "Republiky bohatší“ a zakladatel a CEO Passerinvest Group

PASSERINVEST GROUP, a.s.
Brumlovka, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4